Voordelen

• Minder kans op langdurige overstromingen van wegen, bospaden, sportvelden, tuinen, golfbanen.
• Meer controle van de stroming van het grondwater, te voorkomen dat de verspreiding van verontreiniging in stortplaatsen.
• Meer controle van de grondwaterstand.
• Hydrostatische druk dissipatie in begraven structuren.
• Minder aangetast door vocht in begraven structuren.
• Verhoogde duurzaamheid van beton.
• Bio-reiniging.

 

    

Copyright © 2015. All Rights Reserved.